top of page

Tomtebogård

Arbetena består av nybyggnad av Infrastruktur för nytt bostadsområde på Tomtebogård. Nybyggnaden omfattar VA, gator, vägar, landskap, GC-vägar, fjärrvärme, bredband, telefoni, el, belysning med mera. I projektet ingår även ny grusväg norrut från Stadsgatan.

bottom of page