top of page

Miljöpolicy

Bygg i mark i AC AB ska genom aktivt miljöarbete verka för att minimera miljöbelastningen, arbeta med ständiga miljöförbättringar och följa de miljölagar som berör verksamheten.


Policyn innebär följande:


· Vi ska alltid förebygga miljöföroreningar.


· Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till de fastställda regionala miljömålen.


· Våra medarbetare utbildas i verksamhetsrelaterad miljökunskap så att de därmed stimuleras till aktiva miljöinsatser.


· Vi ska mäta våra mest betydande miljöbelastningar.


· Vi strävar efter maskin- och transportlösningar som är skonsamma mot miljön.


· Vid investering i fordon ska bästa möjliga miljöklass prioriteras.


· Kretsloppstänkandet ska eftersträvas.


· Vi ska sträva efter att hushålla med energitillgångar.


· Vi ska uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.


· Vi ska ställa miljökrav på leverantörer av varor och tjänster samt vid uthyrning av lokaler.


· Vi ska ha beredskap för miljönödlägen.


· Miljöpolicyns lämplighet utvärderas vid ledningens genomgångar.


· Vi ska göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

bottom of page