top of page

FAKTURERING

Information till leverantörer

BIMAC önskar i första hand elektroniska fakturor (PEPPOL), men det finns också möjlighet att skicka PDF-fakturor via e-post.

Faktureringsuppgifter:

Företag: Bygg i mark AC AB

Org nr: 559096-5249

Elektronisk adress (PEPPOL): 0007:5590965249

E-post för PDF-fakturor: bimac@pdf.scancloud.se

Fakturamärkning

Fakturamärkning ska ske i avsedda fält på fakturan. Vår beställare är ansvarig att ge er nödvändig information enligt nedan:

  • För- och efternamn på beställaren (fältet "BuyersReference" enligt PEPPOL-formatet)

  • Orderreferens består av en kodsträng separerade med bindestreck. (fältet "OrderReference" enligt PEPPOL-formatet)

Exempel på orderreferens/kodsträng          Betydelse

E20-123456-7                                            Kostnadsställe-Projekt-Arbetsorder

E20-123456                                               Kostnadsställe-Projekt

E20-AABC123                                           Kostnadsställe-Kostnadsbärare

20                                                              Kostnadsställe

 

Kontakt vid frågor om elektroniska fakturor:

E-post: levreskontra@bdx.se

Telefon: 0920-26 26 00

bottom of page