top of page

Kvalitetspolicy

Bygg i Mark i AC AB:s kvalitet på tjänster och produkter ska alltid uppfylla kundens krav, behov och förväntningar.

 

 


Policyn innebär följande:


· Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer i samverkan.


· Arbetet är fokuserat på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris, tryggt och säkert.


· Varje medarbetare ska vara kompetent inom sin befattning. Denna tilldelas ansvar och befogenhet för att uppfylla kundens krav. Kompetensutveckling prioriteras.


· Våra underleveratörer är viktiga och deras kompetens och sätt att bemöta kunderna är särskilt viktigt.


· Vi ska alltid uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.


· Vi ska ha ett ledarskap som är ett föredöme både internt som externt.


· Vi ska arbeta enligt vårt ledningssystem för totalkvalitet, som utvärderas vid ledningens genomgångar.


· Genom utvärdering av våra processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi underlag för ständiga förbättringar.


· Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

bottom of page