top of page

Sandbäcken
Infrastruktur

Objektet avser nybyggnad av gator och GC-väg för nytt handelsområde till Bauhaus,
inklusive belysning och infrastruktur för VA, fjärrvärme samt el, tele och opto. 
Gatorna avser 2st nya gator på vardera sidor om Bauhaus samt en ny cirkulationplats vid Plantagen och ny anslutning till Greenzone. 

bottom of page