top of page

Rödängs Trädgårdar

Objektet avser nybyggnad av innergård innefattande vägar och parkytor för nytt bostadsområde  på Rödäng.
inklusive belysning och infrastruktur för VA, fjärrvärme samt el, tele och opto. 

 

bottom of page