top of page

Överföringsledning mellan Täfteå och Innertavle

Objektet avser nybyggnad av ca 6400 m spill- och vattenledning mellan Täfteå och Innertavle med två tillhörande pumpstationer. 

bottom of page