top of page

Ersboda Östra Industriområde

Objektet avser nybyggnad av gator och GC-väg för nytt industriområde 
inklusive belysning och infrastruktur för VA, fjärrvärme samt el, tele och opto. 
Gatorna avser ny hudvudgata samt 2st slingor, tot ca 1 400m. Även omledning av befintliga diken ingår. 

bottom of page