Korpralsvägen

Arbetena består av ombyggnad av hela Korpralsvägen från Verkstadsgatan, förnyelse av VA-, och fjärrvärmeledningar, komplettering av el-, tele- och bredbandsledningar samt ny gatubelysning. 

Gatuarbetena omfattar ca: 800 m 

1/1
  • Black Instagram Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon