Kvalitetspolicy

BDX/BIMAC kvalitet på tjänster och produkter ska alltid uppfylla
kundens krav, behov och förväntningar.

 
  
Policyn innebär följande:
 
• Verksamheten bygger på långsiktiga och varaktiga kundrelationer i samverkan.


• Arbetet är fokuserat på att leverera rätt tjänst och produkt, i rätt tid, till rätt pris, tryggt och
säkert.


• Varje medarbetare ska vara kompetent inom sin befattning. Denna tilldelas ansvar och
befogenhet för att uppfylla kundens krav. Kompetensutveckling prioriteras.


• BDX/BIMAC:s medleverantörer är vår viktigaste resurs och förarnas kompetens och sätt att
bemöta kunderna är särskilt viktigt.


• Vi ska alltid uppfylla alla lagkrav som berör vår verksamhet.


• Vi ska ha ett ledarskap som är ett föredöme både internt som externt.


• Vi ska arbeta enligt vårt BDX-Q Ledningssystem för Totalkvalitet, som utvärderas vid
ledningens genomgångar.  


• Genom utvärdering av våra processers effektivitet och mätning av kundnöjdheten skapar vi
underlag för ständiga förbättringar.


• Vi ska göra vår kvalitetspolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och
fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

  • Black Instagram Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon