top of page

Bölevägen Östra och Västra

Objektet avser ombyggnad av gator och GC-väg för Bölevägen.
inklusive belysning och infrastruktur för VA samt el, tele och opto. 

 

bottom of page