Miljöpolicy

BDX/BIMAC ska genom aktivt miljöarbete verka för att minimera  
miljöbelastningen, arbeta med ständiga miljöförbättringar  
och följa de miljölagar som berör verksamheten.

 

 
Policyn innebär följande:
 
• Vi ska alltid förebygga miljöföroreningar.


• Vårt miljöarbete ska ta hänsyn till de fastställda regionala miljömålen.


• Våra medarbetare, medleverantörer och deras förare utbildas i verksamhetsrelaterad
miljökunskap så att de därmed stimuleras till aktiva miljöinsatser.


• Vi ska mäta våra mest betydande miljöbelastningar.


• Vi strävar efter maskin- och transportlösningar som är skonsamma mot miljön.


• Vid investering i fordon ska bästa möjliga miljöklass prioriteras.

 
• Kretsloppstänkandet ska eftersträvas.


• Vi ska sträva efter att hushålla med energitillgångar.


• Vi ska uppfylla alla tillämpliga miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.


• Vi ska ställa miljökrav på medleverantörerna och leverantörer av varor och tjänster samt
vid uthyrning av lokaler.


• Vi ska ha beredskap för miljönödlägen.


• Miljöpolicyns lämplighet utvärderas vid ledningens genomgångar.


• Vi ska göra vår miljöpolicy förstådd bland våra medarbetare, medleverantörer och
fordonsförare samt känd bland våra kunder, leverantörer och andra intressenter.

  • Black Instagram Ikon
  • Facebook Social Ikon
  • Linkedin Social Ikon