Nydalavägen GC-väg

Ombyggnad av gata längs Nydalavägen på Berghem i Umeå. Arbeten omfattar för nybyggnad av gång- och cykelväg, gatubelysning, dagvattenledningar, opto- och telekanalisationer.

1/3