Nybyggnad och ombyggnad Bullmarks skola

Entreprenaden omfattar två huvuddelar. Del 1 innefattar en ny skolbyggnad med tillhörande lekgård och parkering. Del 2 innefattar rivning, tillbyggnad och ombyggnation av befintlig skola.

1/3